fbpx

Rehabilitacja

Poprzez pojęcie „Rehabilitacja” rozumie się postępowanie, które umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i plastyczności dla układu nerwowego, mięśniowego oraz zmniejszenie następstw ustrojowych i psychicznych spowodowanych przez uraz lub chorobę. O jakości i sile rehabilitacji zawsze stanowi zespół kompetentnych specjalistów. Każdy z nich ma do zrealizowania w określonym zakresie część całościowego programu rehabilitacji, zawsze w ścisłej współpracy z pacjentem.

Polska szkoła rehabilitacji zaproponowała tzw. model rehabilitacji na który składa się:

•Powszechność – każdy ma prawo do rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i rokowania.
•Wczesność (zapoczątkowania) – powinna być rozpoczęta jak najwcześniej.
•Kompleksowość – działanie prowadzone przez zespół specjalistów kierowane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu wielu terapii i technik.
•Ciągłość – rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynuowany do zakończenia.

Odkąd istnieje człowiek, nieustannie towarzyszy mu cierpienie, dlatego zawsze, niezależnie od etapu jej rozwoju, oczekuje on ulgi w cierpieniu.
Znane jest również powszechne określenie wielkiego filozofa francuskiego Pascala, który żył w XVIIw.: „Ruch to życie, bezruch to śmierć”.